ia_800000103

ศูนย์เครื่องจักร VMC850B

 • VMC850B CNC Milling machine, vertical machine center

  VMC850B เครื่องกัด CNC ศูนย์เครื่องแนวตั้ง

  รุ่นสินค้า: VMC850B

  โครงสร้างหลักที่มีความแข็งแรงทนทานสูง

  ใช้ 3D-CAD และการวิเคราะห์องค์ประกอบ fnite เพื่อพัฒนาโครงสร้างเครื่องมือเครื่องจักรที่มีความแข็งสูง

  การขึ้นรูปแบบทรายด้วยพันธะ Resitn อายุสองครั้งและโครงสร้างแบบถังพิเศษและการจัดวางเสริมซี่โครงที่ปรับให้เหมาะสมทำให้เครื่องมือเครื่องจักรมีความแข็งแกร่งที่ดีและการสูญเสียฮิสเทรีซิส